Boku no Hero Academia || Katsuki Bakugou, Todoroki Shouto.

Boku no Hero Academia || Katsuki Bakugou, Todoroki Shouto.